OOOOO 사업


Project Information


Project Image

위치2 Đ. Hoà Bình, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam사업방식ㅇㅇㅇㅇ
규모1,000,000㎡사업기간2022년 ~ 2025년(예정)
업무
ㅇㅇㅇㅇ